Skip to content Skip to footer

Tillsammans Är Ett Sätt Att Finnas Till

Kollektivhus är ett unikt sätt att bo där du lär känna dina grannar och måste sammarbeta för det gemensamma. Vi har alla uppgifter i huset, som utförs efter förmåga. 

I bogemenskapen möter du människor som du annars kanske aldrig skulle träffa. En mängd olika nationaliteter, yrken, åldrar och identiteter samlas, förenade av att vi alla vill bo på ett sätt som är mer personligt, där vi själva får utforma vårt hus och få utrymme för gemenskap

Levande Integration

Kollektivhuset trädet är ett kollektivhus och en bogemenskap i Norra Kortedala. Vi är Göteborgs näst äldsta och har drivits av föreningen sedan 80-talet. Kollektivhusföreningen drivs som en religiöst och politiskt obunden ideell förening, där alla boende är medlemmar i föreningen och tillsammans driver allt gemensamt.

Huset ägs av bostadsbolaget Poseidon AB, och de står därför för underhåll av lägenheterna. Föreningen hyr huset i sin helhet, inklusive gemensamma lokaler och utrymmen.